คลิกที่รูป

 

Support  Construction

1.รับออกแบบสถาปัตยกรรม
   1.1สถาปัตยกรรมไทย
         โบถส์
     .    กุฎิ
          มณฑป
          วิหาร
          ซุ้มประตู
          ศาลาการเปรียญ
          หอไตร ฯลฯ
   1.2สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
          modern
          ไทยประยุกต์
          loghome-rock cabin
          รีสอร์ท2.รับออกแบบตกแต่งภายใน

   2.2รับเหมาตกแต่งภายในงานบ้าน/อาคาร/อพาร์ทเม้นท์/คอนโด/ร้านอาหารฯลฯ

3.รับออกแบบวางผังโครงการ/ภูมิสถาปัตยกรรม
   3.1.โครงการหมู่บ้านจัดสรร
   3.2.สวนสาธารณะ
   3.3.รีสอร์ท
   3.4.สนามกอล์ฟ
   3.5.จัดสวนhardscape/น้ำตกจำลอง/บ่อปลาคราฟ/งานระบบไฟฟ้าสวน/ระบบ สปริงค์เกอร์/decking wood/ระบบระบายน้ำใต้ดิน(subdrian.)        
   3.6.sorf scape/จัดสวนในและนอกอาคาร./จำหน่ายพืชพรรณในงานภูมิทัศน์-ไม้ยืนต้น-ไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน-และไม้ประดับฯลฯ

4.รับเป็นที่ปรึกษางานวางผังโครงการ / ตรวจสอบการวิบัติอาคาร / ที่ปรึกษาแผนงานโครงการ

5.งานสำรวจ(surveying)
   5.1 การสำรวจพื้นที่
   5.2 การหาค่าระดับ

6.ตัวเเทนจำหน่ายไม้แปรรูป
   6.1.ไม้เบญจพรรณ
   6.2.ไม้ตะเคียน
   6.3.ไม้สนคุณภาพจากนอก 


มังฆละ กับงาน construction         มังฆละเริ่มต้นกับงาน support constrution มาเวลาประมาณ 5 ปีเป็นข่ายงานที่รองลงมาจากงานออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบ
ภูมิสถาปัตยกรรมเนื่องด้วยในการจะ สร้างผลงานใดขึ้นมาก็ตามเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม,ภูมิสถาปัตยกรรมได้ตามจินตนาการของนักออกแบบ
(สถาปนิก) แผนงานจะถูกวางแผนเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูลการออกแบบการวิเคราะห์ผู้ใช้ประโยชน์กับงานออกแบบนั้นๆแล้วยังมีการใช้หลักวิชากลศาสตร์โครงสร้างโดยเป็นการทำงานคาบเกี่ยวกับสาขาวิศวกร
โยธาและงานระบบภายในอาคารก็จะหลีกหนีผู้เชี่ยวชาญใน สาขาวิศวกรไฟฟ้า/และวิศวกรรม และผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไม่ได้ นี่คือเหตุผลหลักที่สถาปนิก
เป็นผู้กำหนดรูปแบบทิศทางว่าด้วยการงางแผนหลัก,วางขั้นตอนของชิ้นงานและสรุปผลงานการออกแบบให้ออกมาเป็นแบบก่อสร้าง เพื่อในการใช้กำกับในงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ว่าด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดของวัสดุคุณภาพ/ขนาด/สี/ผิวสัมผัส/และยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงข้อกำหนดของข่ายงานนั้นๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักออก
แบบและเจ้าของโครงการเพื่ออยู่ในขั้นตอนข้อตกลงในการว่าจ้าง.ขับเคลื่อนให้รทำงานมีทิศทางและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
     แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ขั้นตอนที่สำคัญการทำงานใดหากมีกติกาเข้ามากำกับและผู้รู้ในเรื่องวิชาชีพเข้ามาขับเคลื่อนทิศทางก็จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้งานสถาปัตยกรรมให้ชิ้นงานนั้นๆ
ให้มีความสมบูณ์ มังฆละ จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในเรื่องการเข้ามาควบคุมคุณภาพของงาน จึงมีข่ายงานที่รองรับความต้องการของลูกค้านอกเหนือ
จากข่ายงานออกแบบแต่เพียงอย่างเดียว ก็คือข่ายงาน support construction ผลงานที่ออกสู่สายตานั้นมีความแตกต่างกันไปตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างแต่ทว่าอยู่บนพื้นฐาน
ความถูกต้องในหลักเกณฑ์ของวิชาชีพเป็นสำคัญ ก็จะมีผลงานที่ ออกสู่สายตาเช่น การก่อสร้างโบถส์ซึ่งเป็นพุทธศิลป์ งานบ้านพักอาศัย งานจัดูมิทัศน์/งานตกเเต่งภายในและงาน
decking wood และงาน flooring wood จะเห็นได้ว่า มังฆละ มีความเติบโตในองค์กรและมีความพร้อมจากประสบการณ์ทีผ่านมา จึงถึงเวลาที่ต้องรองรับการเติบโตขององค์กร
ให้มีทิศทางการทำงานและการบริหารจัดการข่ายงาน  construction ให้ควบคู่กับข่ายงานออกแบบที่เป็นหัวใจหลัก ของ มังฆละ เพื่อคุณภาพของผลงานให้ตรงตามความต้องการ

ของเจ้าของโครงการและตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ มังฆละกำหนด