งานจัดพื้นที่สันทนาการกลางเเจ้ง เพื่อรองรับการสร้างรีสอร์ทในอนาคตและพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ให้เช่ากางเต้นท์
สำหรับหน่วยงานต่างและนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ และให้ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างไกล้ชิด
การวางผัง landscape เป็นการวางผังโดยการ sketch design และสั่งงานให้เครื่องจักรทำงานตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบ ณ.ตอนนั้น concept เน้นความเรียบง่ายเป็นพื้นที่ราบเพื่อรองรับการกางเต้นท์.แต่ผู้ออกแบบมีการปรับ
แต่งให้มีความลดหลั่นของชั้น contour line และปรับความลาดเพื่อการละบายน้ำ ระดับเนินดินไม่สูงมากมีการขุดคู
คลองเพื่อทำเป็นเกาะ และทำสะพานข้ามเป็นพื้นที่สันทนาการกลางแจ้งที่เเยกออกจากโซนอื่นอย่างเอกเทศน์และคง
พันธ์ไม้ยืนต้นเดิมไว้ทั้งหมด เช่น ตาลโตนด ดังที่เห็นในภาพ พื้นที่ทั้งหมด toping ด้วยทรายปรับระดับและ ปูด้วยหญ้า
นวลน้อย..เป็นพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง