งานอพาร์ทเมนท์ 5 ชั้นในซอยรางน้ำ กทม. ในข่ายงานสถาปัตยกรรมทุกแบบทุกสไตล์
มังฆละสถาปนิกมีความพร้อมด้วยประสบการการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยาวนาน
สามารถตอบสนองทุกความต้องการในด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้พักอาศัยและไม่ทำลายสิ่งเเวดล้อม เน้นเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยผสานความเป็นธรรมชาติโดยการจัดวางเเลนด์สเคปให้เป็นที่วาง
สำหรับพักใจของผู้อยู่อาศัย