งานจัดสวนหน้าสำนักงานออกแบบมังฆละ

 


งานจัดสวนธ.อิสลาม สาขาช้างเผือก(คลิกที่ภาพ)

 


บ้าน 2 ชั้น

 


บ้านชั้นเดียว

 


งานอพาร์ทเมนท์


พื้นลามิเนต

บ้านดูไบ


ในการเข้าร่วมสัมมนากำหนดทิศทางของข่ายงานภูมิสถาปัตยกรรมในสังคมไทยระหว่างสมาคมภูมิสถาปนิกกับมังฆละสถาปนิกและจัดบูธ
ออกงานที่หน้าห้างเช็นทรัล(ราชประสงค์)ปี2009เป็นการแสดงทิศทางและศัักยภาพในการนำเข้าไม้สนโตช้าจากต่างประเทศเพื่อใช้

ในงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการที่ก้าวมาเป็นผู้นำในการเลือกใช้ไม้สนเพื่อรองรับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นทางเลืือกให้กับลูกค้ากับการเลือกใช้วัสดุใหม่ๆในงานก่อสร้าง ณ.วันที่จัดบูธแสดงสินค้า
ณ.วันนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากไม้สนรวมไปถึงไม้แปรรูปและสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือการได้รับ

ใช้และได้ให้คำแนะนำกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ให้ได้มีทางเลือกใหม่ๆเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้านั่น
คือความภาคภูมิใจที่มังฆละได้มีกิจกรรมร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิก