เป็นงานออกแบบอาคารปฎิบัติธรรมพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ถวายพระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโปวนพุทธธรรมบายตึ๊กเจีย(วัดสุวรรณดาวดึงค์).ปทุมธานีลััักษณะเป็นอาคาร เอนกประสงค์..เพื่อประชุม,สัมมนาเเละเข้าค่ายฝึกอบรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา.
.พื้นที่ชั้นสองเป็นพื้นที่พักสำหรับเยาวชนที่เข้าอบรมและพื้นที่ชั้นสาม เป็นดาดฟ้า..ที่มองเห็นทัศนียภาพทั่วบริเวณวัด
..ส่วนรูปพระสมเด็จวัดระฆังด้านหลังเป็น คาถาชินบัญชร จารอักขระเป็นภาษาขอมโบราณสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นสถาปัตยกรรมไทย ประยุกต์ และมีการปรับรูปแบบให้แปลกไป เพื่อความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดแห่งนี้ องค์พระสมเด็จวัดระฆังนั้น..เป็นนิมิตของพระอาจารย์ท่านและได้พิจารณาจึงถ่ายทอด ข้อมูลให้ผู้ออกแบบ ..จึงเกิดเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์และมีความเเปลกตา. .และไม่เคยพบเห็นที่ใหน.. จึงเป็นเหตุผลที่สอดคล้อง กับการออกแบบ วางผังในเรื่องของ unity/land mark. จุดเด่นจุดหมายตา เพื่อดึงดูด ความสนใจในตัวงานสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์เข้ากับ งานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย น้อมร่วมเข้าด้วยกันเป็นความศรัทธาต่อความดีงานแห่ง บวรพุทธศาสนา สืบไป